บริการและราคาของศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
บริการเยี่ยม ราคาสุดประหยัด ทุกเงื่อนไขเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่นี่...คุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด
ห้องพัก มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม (ห้องรวม/ห้องเดี่ยว) รองรับได้ 150 ท่าน...  80 ท่านขึ้นไป คิดอัตรา100 บาท/ท่าน/คืน
ชื่อห้องพัก ประเภทห้อง รหัสห้อง จำนวนผู้เข้าพัก(ท่าน) อัตราค่าบริการ(บาท)
เรือนเพชร
(9 ห้อง พักได้ 51 ท่าน)
ห้องเดี่ยว
ห้องเดี่ยว
ห้องเดี่ยว
ห้องเดี่ยว(พัดลม)
ห้องรวม
ห้องรวม
ห้องรวม
ห้องรวม
ห้องรวม
B1
B2
B3
B4
B05
B06
B07
B08
B09
2
2
2
3
7
7
8
8
12
350
350
350
350
800
800
1,000
1,000
1,400
เรือนทอง
(5 ห้อง พักได้ 47 ท่าน)
ห้องเดี่ยว (พัดลม)
ห้องเดี่ยว (พัดลม)
ห้องรวม
ห้องรวม
ห้องรวม
C4
C5
C07
C08
C09
1
1
15
15
15
200
200
1,800
1,800
1,800
เรือนตลับทอง
(10 ห้อง พักได้ 20 ท่าน)
ห้องเดี่ยว (VIP)
D1-D11
2
450
ห้องรวม
-
-
20
2,000
ห้องรวม
-
-
25
2,500
 
ห้องประชุม
ลำดับ ชื่อห้องพัก ขนาด(ท่าน) ราคา 1 วัน ราคาครึ่งวัน
1
ศรีแก่ง
300-400
12,000
8,000
2
แก่งคูณ
100-120
8,000
5,000
3
ไทแก่ง
60-70
5,000
3,000
4
เคียงแก่ง
50-60
4,500
3,000
5
แก่งคำ/แก่งเพชร
30-40
3,000
2,000
ฟรี เครื่องเสียง สื่อโปรเจ็คเตอร์ (เช่าเต็มวัน ฟรี ป้ายเวที)
 
จัดประชุม อบรม สัมมนา เข้าค่าย ฯลฯ 1 วัน (อาหารกลางวัน 1 มื้อ + อาหารว่าง เช้า - บ่าย)
ลำดับ รายการ ราคา(บาท)/ท่าน
1
อาหารจานเดียว+กับข้าว 2 อย่าง และ (กาแฟ/โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม)
150
2
อาหาร 3 อย่าง+ข้าว+ผลไม้ และ (กาแฟ/โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม)
180
3
อาหารชุด 6 อย่าง และ (กาแฟ/โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม)
190
4
อาหารชุด 7 อย่าง และ (กาแฟ/โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม)
200
5
บุฟเฟ่ต์อาหารชุด 7 อย่าง และ (กาแฟ/โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม)(50 ท่านขึ้นไป)
220
ฟรี ห้องประชุม เครื่องเสียง สื่อโปรเจ็คเตอร์ ป้ายเวที (ตามเกณฑ์ของห้อง)
 
จัดงานเลี้ยง สังสรรค์/คน/มื้อ ( 12.00-15.30 น. / 18.00-21.30 น.)
ลำดับ รายการ ราคา(บาท)
1
อาหารชุด 7 อย่าง น้ำดื่ม + น้ำแข็งตลอดงาน (8 ที่/โต๊ะ)
200
2
โต๊ะจีนอาหาร 7/8 อย่าง 10 โต๊ะขึ้นไป (8 ที่/โต๊ะ)
210/220
3
บุฟเฟ่ต์อาหารชุด 8 อย่าง (50 ท่านขึ้นไป)
190
ฟรี ดนตรีคาราโอเกะและป้ายเวที ( 50 ท่านขึ้นไป) มิกเซอร์เพิ่มท่านละ 30 บาท
 
จัดหลายวัน ห้องประชุม เครื่องเสียง สื่อโปรเจ็คเตอร์ ป้ายเวที
เครื่องดื่ม/ท่าน/มื้อ
ลำดับ รายการ ราคา(บาท)
1
น้ำหวาน/น้ำสมุนไพร หรือ กาแฟ-โอวันติน
20
2
กาแฟ-โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม
30/35
3
กาแฟ-โอวันติน หรือ น้ำสมุนไพร+ขนม+ผลไม้
40/45
อาหารเช้า/ท่าน/มื้อ
ลำดับ รายการ ราคา(บาท)
1
ข้าวต้มเครื่อง หรือ ข้าวผัด หรือ ข้าวราดแกง
40
2
ข้าวต้ม+กาแฟ-โอวันติน
60
3
ข้าวต้ม+กาแฟ-โอวันติน+ขนม+ผลไม้
70
4
ข้าวราดแกง+ข้าวต้ม+กาแฟ-โอวันติน+ขนม+ผลไม้
80
อาหารกลางวัน/ท่าน/มื้อ
ลำดับ รายการ ราคา(บาท)
1
อาหารจานเดียว กับข้าว 2 อย่าง
50
2
อาหารจานเดียว กับข้าว 2 อย่าง+ผลไม้
60
3
อาหาร 3 อย่าง + ข้าว + ผมไม้ (8 ที่/โต๊ะ)
90
4
อาหารชุด 6 อย่าง (8 ที่/โต๊ะ)
120
5
อาหารชุด7 อย่าง (8 ที่/โต๊ะ)
120
6
บุฟเฟ่ต์อาหาร 7 อย่าง
120
*** ทุกรายการสามารถลด/เพิ่ม ปรับได้ ตามงบประมาณที่มีในโครงการ ***

ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
71 หมู่ 17 บ้านท่าแร่  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร.043-777-766  089-569-2008  แฟ็กซ์ 043-777-264
E-mail:kmc777766@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด 24 มีนาคม 2554